Eğitim Müfredatı

Eğitim materyellerimiz düzenli olarak güncellenmektedir. Sınavlarımıza medya ekleri üzerinden çalışma yaparak katılabilirsiniz. Sınava katılmak için dersin tamamlanma şartı aranmayacaktır.

 • Elektriksel Terimler
 • Akım-Gerilim-Güç-Enerji-Frekans
 • Alternatif Akım-Doğru Akım
 • Tek Faz, Üç Faz
 • Seri Bağlantı, Parelel Bağlantı
 • Güneşten Elektrik Üretilmesi
 • Dünya Fotovoltaik Pazarı
 • Fotovoltaik Güneş Enerjisi Tarihçesi Ve Teknolojik Gelişmeler
 • Ülkemizdeki Fotovoltaik Güneş Enerjisi Yatırımları
 • Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sistemleri Geleceği
 • Temel Elektriksel Terimlerin Açıklanması
 • Güç Ve Enerji Arasındaki Farklılıkların Bilinmesi
 • Alternatif Akım – Doğru Akım Arasındaki Farkın Bilinmesi
 • Fotovoltaik Güneş Enerjisine Dair Dünyadaki Gelişmeler Ve Yönelimlerin Açıklanması
 • Güneş Enerjisi Tarihsel Gelişim Süreçlerin Anlatımı
 • Ülkemizdeki Yatırımların Gelişim Sürecini Ve Yönelimini Açıklanması
 • Güneş Enerjisi Sistemlerin Gelecekteki Durumların Kavranması

 • Güneş Hücreleri (Solar Cell)
 • Güneş Gücreleri İç Yapısı
 • Güneş Hücreleri Elektriksel Özellikleri
 • Güneş Hücreleri Mekanik Özellikler
 • Paneller
 • Panellerin Genel Özellikleri
 • Hücre İç Yapıları Çalışma Prensipleri
 • Panel Oluşumunda Kullanılan Materyaller
 • Panel Çeşitleri
 • Hücrelerin Mekanik Dayanımı Hassasiyetinin Anlaşılması
 • Güneş Hücrelerin İç Yapısı Ve Elektriksel Temel Özelliklerin Anlaşılması
 • Panellerin Boyut, Güç Ve Diğer Özelliklerin Açıklanması
 • Panellerin Çalışma Prensiplerin Açıklanması
 • Ülkemiz Ve Dünyadaki Panel Üreticilerin Hakkında Bilgi Sahibi Olması
 • Panellerde Kullanılan Atlatma ByPass Diotların Önemini Ve Arıza Durumunda Görev Ve İşlevlerin Açıklanması
 • Panel Çeşitlerini Üretim Türüne Göre Açıklanması

 • Işınım Değişim
 • Sıcaklık Değişimi

 • Elektriksel Analiz
 • Maksimum Güç Noktası Analizi
 • Panel Verim Güç İlişkisi
 • Sıcaklık Katsayıların Analizi
 • Standart Test Koşulları (STC)
 • Panel Bozulma (Degredation)
 • Mekanik Ve Diğer Analizler
 • Panel Hücre Sayısı Analizi
 • Boyut, Ağırlık Ve Malzeme Analizi
 • Kablo, Konnektör Vb. Paçaların Analizi
 • Sertifika Ve Diğer Belge Analizleri
 • Işınım Değişimi Konusunun Kavranması
 • Panellerin Teknik Kullanım Kılavuzunu İncelemesi Anlaşılması
 • Sıcaklık Katsayılarının Öneminin Anlaşılması
 • Standart Test Koşullarının Ne Olduğunun Açıklanması
 • Panellerin Lineer Performans Eğrisinin Açıklanması
 • Sevk, Tasarım Ve Uygulama Sırasında Panelin Boyut Ve Ağırlık Verilerin Öneminin Açıklanması

 • Evirici Temelleri
 • Evrici Temel Çalışma Prensipleri
 • Temel Montaj Detayları
 • Sıcaklık Etkisi
 • IP Koruma Sınıfı
 • Üretici Firmalar
 • Evirici Çeşitleri
 • Mikro Eviriciler
 • Dize Eviriciler
 • Merkezi Eviriciler
 • Şebeke Bağlantılı (On-Grid) Yapılar
 • Şebeke Bağlantısız (Off-Grid) Yapılar
 • Evirici Seçim Kriterleri
 • Sıcaklık Etkisi
 • Verim Değer Kaybı (Derating)
 • Evirici Teknik Kullanım Kılavuzu (Datasheet)
 • DC (Doğru Akım) Elektriksel Analiz
 • AC (Alternatif Akım) Elektriksel Analiz
 • Mekanik Ve Diğer Analizler
 • Eviricilerin Temel Çalışma Prensiplerin Kavranması
 • Sevk Tasarım Ve Uygulama Sırasında Eviricinin Boyut Ve Ağırlık Verilerinin Önemsenmesi
 • Şebekede Meydana Gelebilecek Elektriksel Değişimlere Karşı Eviricinin Sınır Değerlerinin Kavranması
 • Evirici Şebeke Bağlantı Çıkışların Kavranması
 • Eviricinin Maksimum Verimde Çalışabilmesi Için Seri Bağlanması Gereken İdeal Panel Sayısının Gösterilmesi
 • Evirici Teknik Kullanım Kılavuzunu İncelenmesi
 • Bir Eviricinin Montaj Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktanın Açıklanması
 • Dünyada Başlıca Evirici Üreticilerinin Sıralanması
 • Evirici Standartlarına Dair Sertifika Ve Belgelerin Sıralanması

 • Arazi Tipi Uygulama Ve Analiz
 • Temel Montaj Malzemeleri
 • Çakma, Ankraj Vb. Montaj Detayları
 • Panel Sehpa Örnekleri
 • Alan (M2) Kurulabilir Güç (Wp) İlişkisi
 • Panel Tutucu Malzemeler
 • Diğer Montaj Ekipmanları
 • Çatı Ve Cephe Tipi Uygulama Ve Analiz
 • Temel Montaj Malzemeleri
 • Çatı Tipleri
 • Çatı Taşıyıcı Sistem Önemi
 • Çatı Tipine Göre Montaj Malzemeleri
 • Üretici Firmalar
 • DC Kablolar Ve Çeşitleri
 • AC Kablolar Ve Çeşitleri
 • Haberleşme Kabloları
 • Mc4, Sunclix Ve Diğer Konnektörler
 • Uygulama Tipine Bağlı Olarak Yöntemin Belirlenmesi
 • Mazleme Tedarik Noktasında Faaliyet Gösteren Başlıca Firmaları Tanınması Ve Montaj Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Konuların Açıklanması
 • Kullanılan Kablo Çeşitlerin Tanınması Ve Kablo Birleştirme Bağlantı Ekipmanların Sıralanması
 • Kurulabilir Panel Gücü Ile Uygulama Alanı Arasındaki İlişkinin Açıklanması

 • Ön Hazırlıklar
 • Mevcut Tesisin Aylık Yıllık Enerji Tüketimi
 • Kurulum Yapılacak Alanın Ölçüsel Analizi
 • Uygulama Alanının Eğim Yön Ve Zemin Analizi
 • Üretim Analizleri
 • Işınım Haritaları Bazlı Analiz
 • Kurulabilir Güneş Enerjisi Kapasite Hesabı
 • Tahmini Aylık Yıllık Elektrik Enerji Üretimi
 • Tüketim Üretim Mahsupaşma Tabloları Oluşturmak
 • Tahmini Yıllık Enerji Tasarrufu Hesaplama
 • İnvertör Gücü Ve Sayısı
 • Malzeme Listeleri Oluşturma
 • Panel Gücü Ve Sayısı
 • DC Ve AC Kablo Tahmini Belirlenmesi
 • Elektrik Projesi Oluşturma
 • Ön Listelerin Yapılması
 • Kurulum Planlanan Tesisin Elektrik Faturalarından Aylık Ve Yıllık Enerji Tüketim Miktarlarının Sıralanması
 • Uygulama Yapılacak Yerin Ön Analizini İnternet Tabanlı Haritalar Üzerinden Yapılması Ve Olası Uygulama Gerçekleştirilebilir Alanın Analizinin Yapılması Sağlanır
 • İlgili Alana Kurulabilir Panel Gücü Hesabın Yapılması
 • Tahmini Aylık/Yıllık Enerji Tüketim Tassarruf Miktarını Mahsuplaşma Tablosu Oluşturmasını Sağlanması

 • Ön Hazırlıklar
 • Elektrik Enerjisi Birim Fiyatların İncelenmesi
 • Mevcut Tesisin Aylık/Yıllık Tüketimlerin Finansal Analizi
 • Malzeme Tahmini Fiyatların Oluşturulması
 • Karlılık Analizleri
 • Tahmini Yatırım Maliyet Analizi
 • Tahmini Öngörülemeyen Maliyet Analizi
 • Tahmini Üretilecek Enerjinin Finansal Karşılığı
 • Üretim Sonucu Yıllık Bazdaki Finansal Kazanım
 • Tesisin İşletme Maliyeti
 • Yatırım Geri Dönüş Hesaplamaları
 • Finansal Kredilendirmeye Dair Ön Bilgi
 • EPDK Elektrik Enerjisi Tarife Birim Tablolarının Okunması
 • Kurulum Planlanan Tesisin Aylık/Yıllık Tükettiği Enerjinin Finansal Karşılığını Hesaplanması Ve Tahmini Yıllık Üretimler Dikkate Alınarak Elektrik Enerjisi Üretim Sonucu Elde Edilen Kazancın Hesaplanması

 • Genel Yerleşim Planı Proje Okuma
 • Tek Hat Şeması Proje Okuma
 • Topraklama Planı Proje Okuma
 • Elektrik Projelerindeki Malzemeleri Tanımak
 • Elektrik Proje Onayı İçin Gerekli Belgeleri Tanımak
 • İlgili Kurumlar Tarafından Onaylanmış Elektrik Projeleri Okumayı Kavrayıp Uygulama Sırasında Öncelik Sıralaması Yapılması

 • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği
 • Başvuru Süreçleri
 • Başvuru Süreci
 • Gerekli Formlar
 • Başvuru Mercileri
 • Başvuruda Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Başvuru Onayı
 • Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu
 • Başvuru Onayı Sonrası Süreç Takibi
 • Evrak Geçerlilik Süreleri
 • Proje Onay Süreçleri
 • Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu Sonrası Sürecin Takibi
 • Proje Onay Süreçlerin Takibi
 • Sistem Bağlantı Anlaşması Süreci
 • Kurulum Ve Diğer Kabul Süreçleri
 • Sistem Devreye Alma Ve Geçici Kabul
 • Sistem Bağlantı Anlaşması
 • Sürecin Tamamlanması
 • Dikkat Edilmesi Gerekenler

Güneş Enerji Sistemleri Uzmanlığı Sertifika Programında sizleri bekliyoruz.

Eğitimin Amacı

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında Güneş Enerjisi Sistemleri çevre dostu doğal kaynak olmasıyla beraber her geçen yıl düşen kurulum maliyetleri ile hem ülkemizde hem dünyada en çok tercih edilmekte olan enerji türü olmasıyla öne çıkmaktadır.

Güneş enerjisi sistemleri önemi çok daha artan yüksek faydaları ile parlayan yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Dünya genelinde ciddi Pazar haline gelen güneş enerjisi sistemleri yakın gelecekte de en çok tercih edilen uzmanlık alanı olarak büyümeye devam edecektir. Yakın geleceğin en parlak sektörü olarak ilk sırada yer almaktadır.

Enerji fiyatlarında meydana gelen yüksek artışların olması , güneş enerjisi sistem kullanımının ülkemizde de hızla artacağı kaçınılmaz olacaktır. Bununla beraber bu büyük hareketlilik güneş enerjisi sitemleri alanında yetişmiş kalifiye personel açığı ciddi şekilde artacaktır. Yakın zamanın en gözde alanı olan güneş enerjisi sitemleri alanında sektöre kalifiye uzman personeller kazandırmayı amaçlıyoruz.

En hızlı büyüyen sektörde, nitelikli personel sayısını arttırmak amacıyla en kapsamlı eğitimi vererek bu alanda faaliyet gösteren tüm işletmeler ve bireyler bir adım öne geçmiş olacaklardır.

Eğitimin Tanımı

Katılımcılar, Güneş enerjisi uzmanlığı eğitimi ile sektörde en doğru ve en yararlı donanıma sahip olacaklardır. Bu sektörde büyük açık olan yetişmiş personel açığının kapatılmasında çok önemli katkı sağlayacaktır.

Güneş Enerjisi Uzmanlığı Eğitimi Katılımcıya Ne sağlar?

 • Bu eğitim ile katılımcılar; güneş enerjisi sitemleri ile ilgili sektörlere danışmanlık hizmeti verebilirler.
 • Enerji sektöründe uzmanlık edinmeyi hedefleyenler için kariyerinde daha etkin ve başarılı olmayı sağlayabilirler.
 • Bu alanda yöneticilik yapmak isteyenler, sektörde aktif olarak çalışan profesyoneller ve/veya çalışmayı amaçlayanlar ve bu sektöre yönelmiş yatırımcılar, alacakları bu eğitimle donanımlı uzmanlık edineceklerdir.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Mezuniyet düzeyi şartı aranmaksızın dünyanın her yerinden dileyen herkes eğitime katılabilir. Güneş enerjisi sistemleri eğitimi ISO 9001 onaylı- ISO 14001 onaylı- ISO 21001 onaylı kalite standartlarında hazırlanmış olup bu alanda faaliyet göstermek isteyen bireylerin nitelikli uzman olarak hem kariyerlerine hem de çalışma hayatına artı değer katacaktır.

Eğitimimiz %100 online olup kayıt işleminden sonra istediğiniz zamanda katılma şansına sahip olacaksınız. Eğitim sonrasında gerçekleştirilecek sınavda başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanacaktır.

 • Bu eğitim ile katılımcılar; güneş enerjisi sitemleri ile ilgili sektörlere danışmanlık hizmeti verebilirler.
 • Enerji sektöründe uzmanlık edinmeyi hedefleyenler için kariyerinde daha etkin ve başarılı olmayı sağlayabilirler.
 • Bu alanda yöneticilik yapmak isteyenler, sektörde aktif olarak çalışan profesyoneller ve/veya çalışmayı amaçlayanlar ve bu sektöre yönelmiş yatırımcılar, alacakları bu eğitimle donanımlı uzmanlık edineceklerdir.

Eğitim Videoları

Eğitim videolarını görüntüleyebilmek için eğitimi satın almanız gerekmektedir.

Medya Ekleri

Medya Ekleri ile çalışarak sınava hazırlanabilirsiniz. Sınava katılmak için dersin tamamlanma şartı aranmayacaktır.

Döküman Listesi
 • Kablo İnceleme
 • Inverter İnceleme Abb-Sma-Sungrow-Huawei
 • GES Santral Temelleri Fotovoltaik Paneller
 • Eviriciler Temel Prensipler
 • Yerli Yabancı Panel Üreticileri
 • Sehpa Mesafesi Belirleme
 • Sahalarda Hatalar
 • Ek Dersler - Yeni Yönetmelik Sunumlar
 • Yabancı Inverter Üreticileri
 • Thin Mono Poli İnceleme
 • Sahalardan Kareler
 • İdari Süreç - All in One
 • Tedarikçi ve Malzeme Seçimi
 • Ev Tüketimi Üzerinden Fizibilite
 • Tasarım Kriterleri - Teknik - Finansal
 • Çatı Malzemeleri
 • Off Grid - Revize Et
 • Açı Sapma Analizleri
 • Ek Dersler - Yeni Yönetmelik Sunumlar

Eğitim Puanı

3 Puanlama ile ortalama puan 5

5
(3 Puanlama)
Deniz K.
08.07.2022

İşimize uygun örneklerle çok güzel ve yararlı bir eğitim oldu, teşekkürler.


Niran B.
19.07.2022

Teknik öğrenilebilirlik seviyesi yüksek bir eğitim. Teşekkür ederim.


Serkan P.
28.07.2022

Adeta sahada tetkik yapmış gibiydik. Eğitmenimize bu güzel eğitim için ayrıca teşekkür ederim


Eğitim süreci hakkında bilgi almak için hemen videoyu izle!

Bize e-posta gönderin:

info@danisarak.com.tr

veya
Bizi telefon ile arayın:

+90 (533) 030 31 51

EĞİTMENLER

Kurs Eğitmenleri

Birgül YILMAZ
Uzman Eğitmen
Duygu AKTEN
Eğitmen
Hakan IŞIK
Eğitmen

Danışarak ile Eğitimlerinizi tamamlayın Sertifikanızı alın.

Eğitimleri görüntülemek için tıklayın.
 • shape
 • shape
 • shape
 • shape