Eğitim Müfredatı

Eğitim materyellerimiz düzenli olarak güncellenmektedir. Sınavlarımıza medya ekleri üzerinden çalışma yaparak katılabilirsiniz. Sınava katılmak için dersin tamamlanma şartı aranmayacaktır.

 • Elektriksel Terimler
 • Akım-Gerilim-Güç-Enerji-Frekans
 • Alternatif Akım-Doğru Akım
 • Tek Faz, Üç Faz
 • Seri Bağlantı, Parelel Bağlantı
 • Güneşten Elektrik Üretilmesi
 • Dünya Fotovoltaik Pazarı
 • Fotovoltaik Güneş Enerjisi Tarihçesi Ve Teknolojik Gelişmeler
 • Ülkemizdeki Fotovoltaik Güneş Enerjisi Yatırımları
 • Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sistemleri Geleceği
 • Temel Elektriksel Terimlerin Açıklanması
 • Güç Ve Enerji Arasındaki Farklılıkların Bilinmesi
 • Alternatif Akım – Doğru Akım Arasındaki Farkın Bilinmesi
 • Fotovoltaik Güneş Enerjisine Dair Dünyadaki Gelişmeler Ve Yönelimlerin Açıklanması
 • Güneş Enerjisi Tarihsel Gelişim Süreçlerin Anlatımı
 • Ülkemizdeki Yatırımların Gelişim Sürecini Ve Yönelimini Açıklanması
 • Güneş Enerjisi Sistemlerin Gelecekteki Durumların Kavranması

 • Güneş Hücreleri (Solar Cell)
 • Güneş Gücreleri İç Yapısı
 • Güneş Hücreleri Elektriksel Özellikleri
 • Güneş Hücreleri Mekanik Özellikler
 • Paneller
 • Panellerin Genel Özellikleri
 • Hücre İç Yapıları Çalışma Prensipleri
 • Panel Oluşumunda Kullanılan Materyaller
 • Panel Çeşitleri
 • Hücrelerin Mekanik Dayanımı Hassasiyetinin Anlaşılması
 • Güneş Hücrelerin İç Yapısı Ve Elektriksel Temel Özelliklerin Anlaşılması
 • Panellerin Boyut, Güç Ve Diğer Özelliklerin Açıklanması
 • Panellerin Çalışma Prensiplerin Açıklanması
 • Ülkemiz Ve Dünyadaki Panel Üreticilerin Hakkında Bilgi Sahibi Olması
 • Panellerde Kullanılan Atlatma ByPass Diotların Önemini Ve Arıza Durumunda Görev Ve İşlevlerin Açıklanması
 • Panel Çeşitlerini Üretim Türüne Göre Açıklanması

 • Işınım Değişim
 • Sıcaklık Değişimi

 • Elektriksel Analiz
 • Maksimum Güç Noktası Analizi
 • Panel Verim Güç İlişkisi
 • Sıcaklık Katsayıların Analizi
 • Standart Test Koşulları (STC)
 • Panel Bozulma (Degredation)
 • Mekanik Ve Diğer Analizler
 • Panel Hücre Sayısı Analizi
 • Boyut, Ağırlık Ve Malzeme Analizi
 • Kablo, Konnektör Vb. Paçaların Analizi
 • Sertifika Ve Diğer Belge Analizleri
 • Işınım Değişimi Konusunun Kavranması
 • Panellerin Teknik Kullanım Kılavuzunu İncelemesi Anlaşılması
 • Sıcaklık Katsayılarının Öneminin Anlaşılması
 • Standart Test Koşullarının Ne Olduğunun Açıklanması
 • Panellerin Lineer Performans Eğrisinin Açıklanması
 • Sevk, Tasarım Ve Uygulama Sırasında Panelin Boyut Ve Ağırlık Verilerin Öneminin Açıklanması

 • Evirici Temelleri
 • Evrici Temel Çalışma Prensipleri
 • Temel Montaj Detayları
 • Sıcaklık Etkisi
 • IP Koruma Sınıfı
 • Üretici Firmalar
 • Evirici Çeşitleri
 • Mikro Eviriciler
 • Dize Eviriciler
 • Merkezi Eviriciler
 • Şebeke Bağlantılı (On-Grid) Yapılar
 • Şebeke Bağlantısız (Off-Grid) Yapılar
 • Evirici Seçim Kriterleri
 • Sıcaklık Etkisi
 • Verim Değer Kaybı (Derating)
 • Evirici Teknik Kullanım Kılavuzu (Datasheet)
 • DC (Doğru Akım) Elektriksel Analiz
 • AC (Alternatif Akım) Elektriksel Analiz
 • Mekanik Ve Diğer Analizler
 • Eviricilerin Temel Çalışma Prensiplerin Kavranması
 • Sevk Tasarım Ve Uygulama Sırasında Eviricinin Boyut Ve Ağırlık Verilerinin Önemsenmesi
 • Şebekede Meydana Gelebilecek Elektriksel Değişimlere Karşı Eviricinin Sınır Değerlerinin Kavranması
 • Evirici Şebeke Bağlantı Çıkışların Kavranması
 • Eviricinin Maksimum Verimde Çalışabilmesi Için Seri Bağlanması Gereken İdeal Panel Sayısının Gösterilmesi
 • Evirici Teknik Kullanım Kılavuzunu İncelenmesi
 • Bir Eviricinin Montaj Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktanın Açıklanması
 • Dünyada Başlıca Evirici Üreticilerinin Sıralanması
 • Evirici Standartlarına Dair Sertifika Ve Belgelerin Sıralanması

 • Arazi Tipi Uygulama Ve Analiz
 • Temel Montaj Malzemeleri
 • Çakma, Ankraj Vb. Montaj Detayları
 • Panel Sehpa Örnekleri
 • Alan (M2) Kurulabilir Güç (Wp) İlişkisi
 • Panel Tutucu Malzemeler
 • Diğer Montaj Ekipmanları
 • Çatı Ve Cephe Tipi Uygulama Ve Analiz
 • Temel Montaj Malzemeleri
 • Çatı Tipleri
 • Çatı Taşıyıcı Sistem Önemi
 • Çatı Tipine Göre Montaj Malzemeleri
 • Üretici Firmalar
 • DC Kablolar Ve Çeşitleri
 • AC Kablolar Ve Çeşitleri
 • Haberleşme Kabloları
 • Mc4, Sunclix Ve Diğer Konnektörler
 • Uygulama Tipine Bağlı Olarak Yöntemin Belirlenmesi
 • Mazleme Tedarik Noktasında Faaliyet Gösteren Başlıca Firmaları Tanınması Ve Montaj Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Konuların Açıklanması
 • Kullanılan Kablo Çeşitlerin Tanınması Ve Kablo Birleştirme Bağlantı Ekipmanların Sıralanması
 • Kurulabilir Panel Gücü Ile Uygulama Alanı Arasındaki İlişkinin Açıklanması

 • Ön Hazırlıklar
 • Mevcut Tesisin Aylık Yıllık Enerji Tüketimi
 • Kurulum Yapılacak Alanın Ölçüsel Analizi
 • Uygulama Alanının Eğim Yön Ve Zemin Analizi
 • Üretim Analizleri
 • Işınım Haritaları Bazlı Analiz
 • Kurulabilir Güneş Enerjisi Kapasite Hesabı
 • Tahmini Aylık Yıllık Elektrik Enerji Üretimi
 • Tüketim Üretim Mahsupaşma Tabloları Oluşturmak
 • Tahmini Yıllık Enerji Tasarrufu Hesaplama
 • İnvertör Gücü Ve Sayısı
 • Malzeme Listeleri Oluşturma
 • Panel Gücü Ve Sayısı
 • DC Ve AC Kablo Tahmini Belirlenmesi
 • Elektrik Projesi Oluşturma
 • Ön Listelerin Yapılması
 • Kurulum Planlanan Tesisin Elektrik Faturalarından Aylık Ve Yıllık Enerji Tüketim Miktarlarının Sıralanması
 • Uygulama Yapılacak Yerin Ön Analizini İnternet Tabanlı Haritalar Üzerinden Yapılması Ve Olası Uygulama Gerçekleştirilebilir Alanın Analizinin Yapılması Sağlanır
 • İlgili Alana Kurulabilir Panel Gücü Hesabın Yapılması
 • Tahmini Aylık/Yıllık Enerji Tüketim Tassarruf Miktarını Mahsuplaşma Tablosu Oluşturmasını Sağlanması

 • Ön Hazırlıklar
 • Elektrik Enerjisi Birim Fiyatların İncelenmesi
 • Mevcut Tesisin Aylık/Yıllık Tüketimlerin Finansal Analizi
 • Malzeme Tahmini Fiyatların Oluşturulması
 • Karlılık Analizleri
 • Tahmini Yatırım Maliyet Analizi
 • Tahmini Öngörülemeyen Maliyet Analizi
 • Tahmini Üretilecek Enerjinin Finansal Karşılığı
 • Üretim Sonucu Yıllık Bazdaki Finansal Kazanım
 • Tesisin İşletme Maliyeti
 • Yatırım Geri Dönüş Hesaplamaları
 • Finansal Kredilendirmeye Dair Ön Bilgi
 • EPDK Elektrik Enerjisi Tarife Birim Tablolarının Okunması
 • Kurulum Planlanan Tesisin Aylık/Yıllık Tükettiği Enerjinin Finansal Karşılığını Hesaplanması Ve Tahmini Yıllık Üretimler Dikkate Alınarak Elektrik Enerjisi Üretim Sonucu Elde Edilen Kazancın Hesaplanması

 • Genel Yerleşim Planı Proje Okuma
 • Tek Hat Şeması Proje Okuma
 • Topraklama Planı Proje Okuma
 • Elektrik Projelerindeki Malzemeleri Tanımak
 • Elektrik Proje Onayı İçin Gerekli Belgeleri Tanımak
 • İlgili Kurumlar Tarafından Onaylanmış Elektrik Projeleri Okumayı Kavrayıp Uygulama Sırasında Öncelik Sıralaması Yapılması

 • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği
 • Başvuru Süreçleri
 • Başvuru Süreci
 • Gerekli Formlar
 • Başvuru Mercileri
 • Başvuruda Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Başvuru Onayı
 • Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu
 • Başvuru Onayı Sonrası Süreç Takibi
 • Evrak Geçerlilik Süreleri
 • Proje Onay Süreçleri
 • Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu Sonrası Sürecin Takibi
 • Proje Onay Süreçlerin Takibi
 • Sistem Bağlantı Anlaşması Süreci
 • Kurulum Ve Diğer Kabul Süreçleri
 • Sistem Devreye Alma Ve Geçici Kabul
 • Sistem Bağlantı Anlaşması
 • Sürecin Tamamlanması
 • Dikkat Edilmesi Gerekenler