Eğitim Müfredatı

Eğitim materyellerimiz düzenli olarak güncellenmektedir. Sınavlarımıza medya ekleri üzerinden çalışma yaparak katılabilirsiniz. Sınava katılmak için dersin tamamlanma şartı aranmayacaktır.

 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Kavram Gelişimleri – 1
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Kavram Gelişimleri - 2
 • İş Sağlığı Ve Güvenliğine Genel Bakış – 1
 • İş Sağlığı Ve Güvenliğine Genel Bakış - 2
 • Kanunlarda Ve Mevzuatta İş Sağlığı Ve Güvenliği

 • Risk Yönetim Değerlendirmesi Metotları
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Yönetimi
 • Çalışma Ortamı Gözetimi – 1
 • Çalışma Ortamı Gözetimi – 2
 • Ergonomi

 • İşyeri Bina Ve Eklentileri
 • Fiziksel Risk Etmenleri
 • Kimyasal Risk Etmenleri
 • Biyolojik Risk Etmenleri
 • Psikososyal Risk Etmenleri

 • Korunma Politikaları
 • Elektrikli Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • İş Hijyeni
 • Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Motorlu Araçlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • El Aletlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

 • Yangın
 • Acil Durum Planları
 • Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri
 • Ekranlı Araçlarda Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Elle Kaldırma Ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Kişisel Koruyucu Ve Donanımlar
 • Sağlık Gözetimi Ve Meslek Hastalıkları