Proje Yönetim Danışmanlığı

Proje Yönetim Danışmanlığı

Günümüzde kurumsal tüm şirketler kendilerini bir adım ileriye götürebilmek adına profesyonellerden yardım alıyor. Kurumsal firmaların başarıya ulaşmasındaki en önemli etmenlerden biri ise proje yönetimidir. Danisarak.com.tr olarak hedefinize giden süreçte belirlediğimiz yöntemler, bilgi, beceri ve tecrübemizle bu alanda size destek oluyoruz.

Sizlere yetenek üçgeni olarak tanımlanan; teknik, stratejik ve liderlik kabiliyetlerinin kombinasyonunu sağlayarak en iyi hizmeti veriyoruz. Dünya çapında yapılmakta olan proje yönetimlerinin yüzde 50 gibi bir oranı başarıya ulaşırken; danisarak.com.tr olarak, proje yönetimi konusunda yapılması gereken temel unsurları bir araya getirerek projelerdeki başarı oranını en üst düzeyde yakalıyoruz.

Bizler projeyi başarıya götürecek olan ana unsurları bir araya getirerek, proje danışmanlığı ve proje eğitim konusunda günümüz şartlarını da bir araya getirerek en iyi yöntemlerle başarıya ulaşmanızı sağlıyoruz. Bu süreçte ise stratejik proje yönetimi ve fizibilete oldukça önem kazanmaktadır.

Stratejik Proje Yönetimi ve Fizibiletinin Önemi:

Günümüz şartlarında projelerin büyük bir kısmı kurumların ve insanların günlük yaşantılarıyla iç içe geçmiş durumdadır. Danisarak.com.tr olarak bu kapsamda doğru projeleri seçerek, projeyi en iyi şekilde konumlandırıyor ve anlamlandırıyoruz. Doğru yönetim standartlarını belirleyip bunları hayata geçirerek sizlere rekabet üstünlüğü fırsatı sunuyoruz.

Proje yönetimindeki en önemli yapı taşlarından biri de süreç yönetimidir. Danisarak.com.tr olarak süreç yönetimini en iyi şekilde değerlendirerek, kurumların operasyonel verimsizliklerini gidererek, maliyetleri azaltma, rekabet gücünü artırma, ürün hatalarını azaltma gibi konularda danışanlarımızın eksikliklerini gideriyoruz.

Proje danışmanlığı kapsamında sürecin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Süreçlerin, kritik kontrol noktalarının bilinmesi ve performansın değerlendirilmesi
 • Süreç maliyetlerinin takip edilebilmesi
 • Sürekli iyileştirme alt yapısının oluşturulması
 • Yönetimde liderlik ve şeffaflık ilkelerinin hayata geçirilmesi
 • Operasyonel verimsizliklerden kaynaklanan maliyetlerin azaltılması

İş süreçlerinin yapılandırılmasını ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Sorunlu alanların tespit edilmesi: Müşteri istek ve beklentileri dikkate alınarak problemli alanlar tespit edilir
 • Süreç adımlarının belirlenmesi: Tespit edilen problemli alanlarda süreç ve faaliyetlerin adımları belirlenir
 • Süreç analizi: Süreç iyileştirme teknikleri yardımıyla süreçlerde yaşanan problemlerin kaynağına inerek asıl neden tespiti sağlanır
 • Süreç iyileştirme: Problemin kaynağına yönelik ortadan kaldırılmasına dair hedef yapılar ortaya konulur ve paylaşılır
 • Dökümantasyon: Önerilen yeni iş yapış tarzında yönetim ile mutabakat sağlanmasının ardından süreçler dökümante edilerek yürürlüğe girer
 • Uygulama takibi: Yeni işin uygulanmaya girdikten sonraki performansının takibi ve gerekli önlemlerin alınmasında gerekli destek sağlanır
 • AQPC standartlarına uygun olacak şekilde süre performans göstergeleri oluşturulur.

Proje yönetiminde bir önemli unsur da proje risk yönetimidir. Danisarak.com.tr olarak proje yönetiminde bu temel unsura dikkat ederek, kurumunuzun süreçten en iyi şekilde faydalanmasını sağlıyoruz.

Risk yönetimindeki süreçte planlamayı, incelemeyi ve izlemeyi en iyi şekilde gerçekleştiriyoruz. Proje başarısını olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek proje riskleri ve proje risk kaynaklarının proje için problem ve krizlere dönüşmeden tespit edip önce belirleyerek gerekli aksiyonları alıyoruz. Projenin; maliyet, süre, kalite, kapsam gibi temel hedeflerinin başarısını olumlu yönde etkileyecek uygun risk yanıt stratejilerini geliştiriyoruz. Risk süreçleri ve riskle ilgili alınan kararların uygulanması takip edilerek risk yönetim etkinliklerini değerlendiriyor ve bunların ışında elde edilecek güncel bilgileri derleyerek kararlar alıyoruz.

Danisarak.com.tr olarak kurumların AR-GE projelerine de geniş çaplı yer ayırıyoruz. Geleneksel proje yönteminden farklılıkları olan AR-GE projelerinde; maliyet, efor, süre ve kapsam açılarından tahmin edilmesi zor işleri kurumunuz için kolay hale getiriyoruz.

Bu süreçte ürün veya sürecin iyileştirilmesini, yeni ürün ve sürecin geliştirilmesini, maliyetin azalmasını sağlıyoruz. Danisarak.com.tr ekibi olarak sizlere vereceğimiz proje yönetim danışmanlığı ile kurumlarınızı, birlikte daha prestijli bir konuma getirmiş olacağız.

Proje Yönetim Danışmanlığı ile ilgili hizmet ücreti için bizlerle iletişim kurabilirsiniz.

Eğitim süreci hakkında bilgi almak için hemen videoyu izle!

Bize e-posta gönderin:

info@danisarak.com.tr

veya
Bizi telefon ile arayın:

+90 (533) 030 31 51